Zaznacz stronę

#EUSci4Regio 

Gospodarka o obiegu zamkniętym

– od teorii do praktyki.

Kraków
30-31 maja 2022 r.

O konferencji

Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu.

W dniach 30-31 maja 2022 roku zapraszamy na konferencję „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, organizowaną przez Krakowski Park Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konferencja odbywa się w ramach programu ‘Science meets Regions’, prowadzonego przez Joint Research Centre, agendę Komisji Europejskiej.

Wydarzenie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki” składa się z trzech modułów:

– wystąpień ekspertów,
– prezentacji regionalnych studiów przypadków GOZ,
– panelu dyskusyjnego.

Dla kogo?

Wydarzenie jest adresowane do osób:

– reprezentujących środowiska naukowe, na co dzień zajmujących się tematyką związaną z gospodarką o obiegu zamkniętym
– przedstawicieli firm świadomych wagi wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w swojej działalności i wprowadzających lub planujących wprowadzić rozwiązania GOZ
– przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych i zainteresowanych tematyką GOZ
– przedstawicieli administracji publicznej planujących strategie zrównoważonego rozwoju w swoich jednostkach

Dlaczego warto?

Udział w konferencji to szansa na rozwinięcie wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, poznanie dobrych praktyk biznesu oraz działań podejmowanych przez gminy i organizacje pozarządowe w zakresie GOZ.

Wspólnie opracowana propozycja programowa dot. wzmocnienia działań podejmowanych na rzecz klimatu w Małopolsce zyskała przychylność europejskich ekspertów i została wybrana do finansowania obok 14 innych inicjatyw w całej Europie.

Zapraszamy!

Agenda

9.00 - 10.00

Rozpoczęcie rejestracji i powitalna kawa

10.00 - 10.15

Otwarcie konferencji

 • Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Tadeusz Zaremba, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

10.15 - 11.00

Co z tym GOZ-em?

 • Angela Ranea-Palma, Komisja Europejska, Joint Research Center Zobacz nagranie
 • Dries Huygens, Komisja Europejska, Joint Research Center Zobacz nagranie
 • prof. Joanna Kulczycka, Polska Akademia Nauk Pobierz prezentację
 • Anna Mlost, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Pobierz prezentację
 • Andrzej Bańka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dries Huygens

11.00 - 11.15

Q&A

11.15 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.15

Pitch o GOZ-ie!

Pitch o GOZ-ie! Zwiększanie możliwości biznesowych dzięki GOZ:

GOZ – wyzwania i potencjał dla gminy:

Inicjatywy organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiegow działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i GOZ:

13.15 - 13.30

Q&A

13.30 - 14.00

Lunch

14.00 - 15.00

Panel: Nauka a gospodarka o obiegu zamkniętym

 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska
 • prof. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przemysław Machynia, PumpLab.pl
 • Maciej Okoń, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Agnieszka Wadowska, Projekt SPIN

Rafał Romanowski, moderator

15.00 - 15.15

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 • Andrzej Bańka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Łukasz Słoniowski, Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego

9.30 - 9.50

Rejestracja i poranna kawa

9.50 - 10.00

Wprowadzenie do założeń programu GOZ. Kluczowe kierunki w Strategii Rozwoju Małopolski.

 • Anna Mlost, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

10.00 - 15.00

Sesja warsztatowa: Budujemy sprawny ekosystem GOZ w Małopolsce

Celem warsztatu jest wypracowanie optymalnego modelu wsparcia dla rozwiązań GOZowych w województwie małopolskim. Model posłuży przedstawicielom administracji do wdrożenia odpowiedniego systemu wsparcia. W ramach warsztatu zostaną zdefiniowane kluczowe wyzwania w obszarze gospodarki oraz klimatu i środowiska, zostaną wskazane główne działania służące rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów oraz wytypowane potencjalne projekty służące realizacji kluczowych działań we wdrażaniu GOZ. 

Udział wezmą przedstawiciele nauki, biznesu, administracji oraz środowisk pozarządowych.

W przerwie zapraszamy na lunch (ok. 13.30 – 14.00).

15.00 - 15.30

Podsumowanie konferencji i sesji warsztatowej

 • Agnieszka Włodarczyk-Gębik i Mateusz Kowacki, Krakowski Park Technologiczny

Rejestracja

Partnerzy